top of page

Regulamin subskrypcji

Regulamin subskrypcji

 1. Co to jest regularna dostawa? 
  1.1 Regularna dostawa zapewnia stałe dostarczanie produktów do konsumenta z wybraną częstotliwością na wskazany adres podany przy zamawianiu subskrypcji. Proces zamawiania jest zautomatyzowany, co zapewnia ciągłość dostaw bez konieczności ponownego domawiania produktów. Płatność jest cykliczna, co oznacza zgodę na obciążanie konta określoną kwotą w konkretnym terminie.
 2. Czas trwania subskrypcji.
  2.1 Występuje możliwość wyboru subskrypcji zapewniającej dostawę co tydzień, miesiąc oraz co dwa miesiące.
  2.2 Subskrypcja przedłuża się automatycznie do chwili jej anulowania.

 3. Jak anulować subskrypcję?
  3.1 Subskrypcje można anulować w dowolnym momencie. Należy pamiętać, aby dokonać anulacji na co najmniej jeden dzień przed obciążeniem konta kolejnym okresem subskrypcji. Jeśli klient wykupił subskrypcję 10-tego dnia danego miesiąca i chce z niej zrezygnować, może dokonać anulacji do 9-tego dnia kolejnego miesiąca.
  3.2 Aby zrezygnować z regularnej dostawy skontaktuj się z nami: kontakt@77petfood.pl lub pod numerem telefonu: 511 107 120 lub
  3.3 Zaloguj się na swoim koncie PayPal > ustawienia > płatności > płatności automatyczne > Augustus Company > anuluj.

 4. Edycja subskrypcji..
  4.1 Nie można edytować subskrypcji oraz dokonać zmian w zamówieniu. Należy anulować dotychczasową subskrypcję i zakupić nową na wybrany produkt.

 5. Metody płatności za subskrypcję.
  5.1 Opłacenie subskrypcji jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem PayPal.
  5.2 Płatności pobierane są automatycznie przez PayPal w pierwszy dzień rozpoczęcia kolejnego cyklu (co tydzień, miesiąc bądź co dwa miesiące.)
  5.3. Jeśli na koncie nie ma środków do opłacenia zamówienia subskrypcja automatycznie jest anulowana.

 6. Subskrypcja więcej niż jednego produktu.
  6.1 Jeśli Konsument chce dokonać subskrypcji więcej niż jednego produktu należy dokonać osobnego zamówienia na każdy kolejny wybrany produkt. Podczas składania zamówienia w koszyku można znaleźć się tylko jeden produkt, który chcemy subskrybować.

 7. Wysyłka i dostawa regularnych zamówień.
  7.1 Wysyłka będzie realizowana do 48 godzin od momentu pobrania płatności za dany okres subskrypcji.
  7.2 Koszt wysyłki zgodny jest z aktualnym cennikiem
  7.3 Dowolny sposób dostawy- dostawa przez kuriera bądź regularny odbiór przesyłki w paczkomacie.

bottom of page